Jewish Mogilev Gubernia

1.Vitebsk 2.Senno 3.Chareya 4.Pogrebenki 5.Babinovichi 6.Lubavichi 7. Rudnya 8.Krupki 9.Bobr 10.Tolochin 11.Lezuny 12.Smolyany 13.Orsha 14.Dubrovna 15.Kozyany 16.Lyady 17.Krasniy 18.Smolensk 19.Romanovo 20.Kopys 21.Shklov 22.Zastenki 23.Gorki 24.Teterin 25. Monastyrshchina 26.Choslavichi 27.Belynichi 28.Lokuty 29.Shamovo 30.Mstislavl 31.Petrovichi 32.Mogilev 33.Ryasna 34.Roslavl 35.Vilchitzy 36.Chaussy 37.Malyatichi 38.Shumovka 39.Sidorovichi 40.Pridorozhye 41.Krichev 42.Khotovizh 43.Zvenchatka 44.Klimovichi 45.Stariy Bychov 46.Cherikov 47.Pribor 48.Propoysk 49.Chechevichi 50.Seletz 51.Obidovichi 52.Svenskopole 53.Krasnopolye 54.Khotimsk 55.Kostukovichi 56.Godilovichi 57.Vydrynka 58.Rogachev 59.Zhlobin 60.Chechersk 61.Buda-Lushevskaya 62.Uvarovichi 63.Vetka 64.Starodub 65.Gomel 66.Dobrush 67.Belitza

More maps

Uyezds (districts)

Mogilev Gomel Rogachev Orsha Klimovichi Chaussy Mstislavl Cherikov Bykhov Gorki Senno

List of Public, Spiritual and Government Appointed Rabbis in Mogilev Gubernia Extracted From Mogilev Gubernia Memory Books Published in 1869-1913

List of persons who were given the certificate of a melamed in 1896 and 1900 in Mogilev gubernia

List of Jewish public workers in Mogilev Gubernia extracted from Mogilev Gubernia Memory Books published in 1864-1916

List of Jewish professionals and businessmen in Mogilev Gubernia extracted from Mogilev Gubernia Memory Books published in 1864-1916

1893-1905 List of Representatives of “The Society for the Support of Jewish Farmers and Artisans in Syria and Palestine” authorized by its Odessa Committee to collect donations in Mogilev gubernia

List of Jews mentioned in Mogilev Governor's orders published in Mogilevskie Gubernskie Vedomosti in in 1907 in 1912

List of Jews wanted by police /court according to official announcements published in Mogilevskie Gubernskie Vedomosti in 1897 in 1905 in 1907 in 1912

List of Jews mentioned in various advertisements published by Mogilevskie Gubernskie Vedomosti in 1907 in 1912

Index of Synagogue Boards, Public rabbis and Jewish Petty Bourgeois Administration (PBA) heads in Mogilev gubernia published in Mogilevskie Gubernskie in 1862-1869 in 1870-1872 in 1874 in 1876 in 1877 in 1878 in 1879 in 1880 in 1881 in 1882 in 1883 in 1884 in 1885 in 1886 in 1887 in 1888 in 1889 in 1890 in 1891 in 1892 in 1893 in 1894 in 1895 in 1896 in 1897 in 1898 in 1899 in 1900 in 1901 in 1902 in 1903 in 1904 in 1905 in 1906 in 1907 in 1908 in 1909 in 1910 in 1911 in 1912 in 1913 in 1914 in 1915 in 1916 in 1917

“Mogilevskie gubernskie vedomosti” (Mogilev Provincial Gazette) Scanning Project

YOUR SUPPORT

NEW: The Success Story


Home
You are visitor #